Zondag 25 november Oosterhuisvesper  16:00 uur Adventskerk Assen

Geschreven staat uw Naam, vesper op de drempel van gedenken naar verwachten

 “Doe mij binnengaan in het oord van rust en vrede dat genoemd wordt met uw naam”. Met dat lied van Huub Oosterhuis, zal op 25 november a.s. de vesper in de Adventskerk beginnen. Het is geschreven als Requiem gezang en past daarmee helemaal in de sfeer van de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarop we onze doden gedenken. We kijken terug op voltooid leven. Maar tegelijkertijd kijken we vooruit. Want een week later begint de periode van Advent. Tijd van hoopvolle verwachting. We leven verder. Mét wie ons lief waren in het hart en mét wie ons lief zijn om ons heen. En met de Naam die er bij is, in sterven en geboren worden: Ik Zal Er Zijn.

In het oevre van Huub Oosterhuis loopt deze hoopvolle gedachte als een rode draad. Wat er ook gebeurt in een mensenleven, wat zij ook verzinnen aan heil en onheil, de Eeuwige is er bij, zo getuigt de Naam. In veel liederen die 25 november zullen klinken komt dat gegeven terug. Aan het slot van de vesper een lied dat over Advent en Kerst heen reikt naar Pasen, over een bloeiende woestijn en terugkeer naar het oord van de levenden. 

Iedereen is van harte welkom om mee te vieren, te bidden en te zingen.

Projectkoor o.l.v. Dick Dijk
Jan de Roos Piano
Berta van der Kolk Fluit
ds. Helene van Noord Liturg

 

De toegang is gratis, wel is er een uitgangscollecte om Musica pro Deo te kunnen laten doorgaan. 

Dick Dijk en Helene van Noord