Stichting Present Assen en Vlucht Voorwaarts werken samen

Stichting Present Assen is vanaf de opening van het AZC actief voor de bewoners van het AZC. Vlucht Voorwaarts richt zich specifiek op vluchtelingen die al status hebben verkregen en buiten het AZC in Assen zijn gaan wonen. Stichting Present en Vlucht Voorwaarts willen elkaar versterken in het delen van kennis en ervaring. Vlucht Voorwaarts startte in april j.l. met een enthousiaste groep maatjes en statushouders. In november start een tweede lichting. Vlucht Voorwaarts is daarom hard bezig om vóór 1 november 20 Assense maatjes voor deze nieuwe groep statushouders te vinden. Stichting Present wil hierbij een helpende hand bieden door binnen haar netwerk mensen te enthousiasmeren om maatje bij Vlucht Voorwaarts te worden.

Vlucht Voorwaarts

Op zoek naar maatjes voor vluchtelingen

Echt een brug slaan tussen verschillende culturen gaat niet vanzelf. Dat lukt niet met alleen een inburgeringscursus. Als nieuwkomers willen leren hoe ze onderdeel moeten worden van onze maatschappij is er meer nodig. Zoals een uitdagende omgeving waarin plannen gemaakt en uitgevoerd worden. En een plek waar een betekenisvolle verbinding tussen vluchtelingen en welwillende Nederlanders kan ontstaan. 

Dat is de boodschap van het projectplan van Vlucht Voorwaarts dat initiatiefnemer Rudolf Setz van Assen Zoekt schreef met een aantal anderen. Vlucht Voorwaarts wil vluchtelingen die na veel omzwervingen in Assen terecht zijn gekomen graag een handreiking doen. We willen samen met hen de eerste stappen zetten op weg naar een betekenisvolle toekomst in Nederland. Niet alleen omdat zij daar beter van worden, maar ook omdat wij geloven dat het goed is voor onze buurt, voor Assen, voor onszelf.

Wij geloven ook dat verbinding met Assenaren die hier al langer wonen een belangrijk onderdeel van integratie en participatie is van nieuwkomers in Assen. Door verbinding met Nederlandse maatjes krijgen de nieuwkomers toegang tot een Nederlands netwerk en hebben ze een plek waar ze hun hart kunnen luchten. Op die manier kunnen zij onze taal, cultuur en gebruiken leren en zij met die van hun de onze verrijken. Zodat er relaties ontstaan en mensen echt een plek kunnen krijgen in deze stad met alles wat daarbij hoort (contacten, opleiding, werk). Zo bouwen we samen aan een gezamenlijke toekomst in Assen.

Op 6 en 20 november zijn de eerste twee (kennismakings-)avonden van ons participatietraject. Voor de vluchtelingen zijn we op zoek naar maatjes voor deze avonden en het traject daarna van een jaar en drie maanden. We zoeken mensen die:

 • uit Assen komen, hier al langer wonen en bekend zijn met de Nederlandse samenleving en cultuur.
 • deze nieuwe mensen welkom willen heten.
 • zich kunnen verplaatsen in een ander.
 • met de nieuwkomers mee op willen lopen en hun huis voor hen open willen stellen.
 • sterk in hun schoenen staan en hun eigen grenzen kunnen bewaken.
 • als veilige haven en rolmodel willen dienen voor Nieuwe Assenaren.

Van de maatjes vragen we dat ze vanaf 6 november 2017:

 • 1x in de 14 dagen een dagdeel met de vluchteling doorbrengen (bijvoorbeeld ’s avonds eten).
 • 1 weekend in het kwartaal een vrijdagavond en zaterdag deelnemen aan een training voor vluchtelingen en maatjes gericht op dromen, plannen maken en uitvoeren.
 • 1 avond in het kwartaal meedoen aan een ontmoetings/toerustingsbijeenkomst gericht op maatjes.
 • Een aantal keren meedoen aan een gezamenlijk project, zoals een pop-up restaurant of talentenavond.

Vlucht Voorwaarts biedt hierbij:

 • de mogelijkheid om het contact met de deelnemer flexibel in te vullen, afgestemd op de eigen agenda.
 • persoonlijke ondersteuning door een maatjescoach in speciale bijeenkomsten voor de maatjes.
 • een leertraject voor zowel de deelnemers als de maatjes.
 • horizonverbreding door contact met andere culturen.
 • deelname aan een geheel nieuw initiatief om vluchtelingen deel te laten worden van de Nederlandse samenleving.

Vlucht Voorwaarts wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Assen, het Oranje Fonds en het Kansfonds. Ben je nieuwsgierig geworden, wil je meer weten of wil je meedoen? Neem dan contact op met Daniëlle Koning, maatjescoach van Vlucht Voorwaarts: danielle@vluchtvoorwaarts.nl