Roden Girl Choristers in Adventskerk Assen


Zondag 16 juni om 16:00 uur

Op 16 juni zingen de Roden Girl Choristers een Evensong in de  serie Musica pro Deo in de Adventskerk te Assen. 

Het koor  dat sinds september 2000 bestaat, heeft zich een klinkende reputatie verworven en musiceert op belangrijke concertpodia in binnen- en buitenland. Met ongeveer 20 concerten per jaar bereiken de Roden Girl Choristers een grote schare enthousiaste toehoorders.

De dynamische groep van ongeveer 22 meiden, onder leiding van artistiek leider Sonja de Vries, zet zich in voor het ontwikkelen van jong zangtalent en heeft als doel referentiepunt te zijn voor meisjeskoorzang in Nederland. 

Geschoeid op Anglicaanse leest, wordt het koor geïnspireerd door het heldere, strakke, open klankidioom van de Engelse jongens- en meisjeskoren. Ook wat repertoirekeus betreft vormt de Anglicaanse koortraditie een onuitputtelijke bron van inspiratie. 

Deze zomer gaat het koor op studiereis naar Engeland en zal daar gedurende een week vijf Evensongs zingen in prachtige kathedralen.

Bijzonder is dat op zondag 16 juni  dertien meisjes uit de eerste drie jaar van de opleiding van de koorschool bij een aantal liederen aanschuiven. Voor sommingen uit het eerste jaar is dit een eerste uitvoering!

Een Engelse Evensong bevat enkele vaste elementen, zoals het Magnificat (Lofzang van Maria) en een Nunc Dimittis (Lofzang van Simeon). Deze werken worden altijd na de lezingen gezongen. In dit geval kunt u luisteren naar een toonzetting van Herbert Sumsion; één van de bekende Engelse kerkmusici uit de twintigste eeuw.

Ook bevat de Evensong altijd een Psalm, die in de Engelse traditie onberijmd gezongen wordt. In deze dienst worden Psalm 84 en 85 van de Engelse Componist Edward Bairstow gezongen. 

De sfeer voor de Evensong wordt gezet door het Introïtus; in dit geval een sfeervol en ingetogen werk van Orlando Lassus: ‘Beatus homo’ met een tekst uit Spreuken. 

In deze dienst  zijn de Preces en Responses getoonzet door de vaste organist van het koor, Sietze de Vries. Hij begeleidt in deze Evensong ook de samenzang. Want niet alleen het koor zingt: de aanwezigen worden ook van harte uitgenodigd  mee te zingen. 

De toegang is gratis. Bij de uitgang is een deurcollecte die  warm wordt aanbevolen (richtbedrag € 5,00) zodat we kunnen doorgaan met Musica pro Deo.