Pastorale bezoekers gevraagd voor ArendState

Met ingang van 1 oktober is de verhuizing begonnen van Arendshorst naar ArendState. Inmiddels is iedereen over. In verband met die overgang zijn er heel wat lege plaatsen gekomen bij de pastorale bezoekers. Daarom nu aan u of jou de vraag: wie kan en wil met enige regelmaat bezoeken brengen aan bewoners van ArendState.
U kunt denken aan minimaal drie bewoners en maximaal – zo veel als u zelf aan kunt, maar 5 tot 8 bewoners is een heel mooi aantal. De omvang van het werk kun je dus voor een belangrijk deel zelf bepalen, en je bent ook niet gebonden aan vaste dagen.
Hoe vaak? Sommige bewoners vinden het fijn om één keer per maand bezoek te krijgen, anderen zeggen misschien dat één keer per twee of drie maanden voldoende is. Er zijn ook situaties dat het wenselijk is om vaker dan één keer per maand te komen.
Hoe ziet zo’n bezoek eruit? Om te beginnen krijgen bewoners natuurlijk alleen bezoek als ze daar zelf prijs op stellen. Inhoudelijk is een pastoraal bezoek net iets méér dan een gezellig praatje bij de koffie. Uitgangspunt is: hoe gaat het met u? En dan gaat het over het lichamelijk, sociaal, psychisch en geestelijk welzijn. Het zou mooi zijn dat er een vertrouwensband wordt opgebouwd, zodat er ook van hart tot hart gesproken kan worden. De meeste bewoners vinden het fijn dat er ook uit de Bijbel gelezen en gebeden kan worden. Maar dat is altijd in overleg. De bewoners worden benaderd zonder dat rekening wordt gehouden met hun (kerkelijke) achtergrond.
Wat levert het op? Er wordt geen financiële vergoeding gegeven, want het gaat om vrijwilligerswerk. Maar de geestelijke voldoening die het brengt kan groot zijn: iets betekenen voor een ander, een echt persoonlijk contact, en wat je kunt leren van een oudere die vaak veel (meer) heeft meegemaakt – het zijn allemaal dingen waardoor je ook zelf verrijkt wordt.

Heeft u / heb jij belangstelling voor dit mooie werk, neem dan contact op met de geestelijk verzorger van ArendState:

Folkert Folkerts
ffolkerts@accoladezorg.nl
Locatie ArendState
Groningerstraat 25
9401 BH Assen
0592-76 33 30