“Leven met een missie” 

Is een toerustingscursus van 10 avonden voor iedereen die op zoek is naar hoe je vanuit de missie van God een getuige van Jezus kunt zijn voor de mensen om je heen. 

Naast de Bijbelse basis over Gods missie met en in deze wereld, denken we ondermeer na over: 

– Cultuur en communicatie, 

– Plaats van de kerk (gemeente) 

– Persoonlijke roeping en 

– Dagelijkse praktijk 

Deze cursus is voor iedereen die op zoek is naar hoe je vanuit de missie van God een getuige kunt zijn voor de mensen om je heen 

De cursus helpt je om vanuit Gods Woord en de gevoeligheid voor Zijn Geest op een relevante en eigentijdse manier een brug te kunnen slaan naar anderen. 

Wanneer: 10 en 24 januari; 7 en 21 februari; 7 en 21 maart; 4 en 18 april; 2 en 16 mei 

Tijd: 19.30u – 22.00u. 

Plaats: Bapt. Gem. de Ark, J.C. van Markenstraat 25, 9403 AR Assen 

Aanmelden en meer informatie: www.bgdeark.nl/leven-met-een-missie/ 

Aanmelden is noodzakelijk ivm het beschikbaar stellen van de cursusmap 

Het Evangelische College ( www.evangelisch-college.nl) is verantwoordelijk voor de inhoud en de docenten van de cursus. De docenten van het EC (zie achterzijde). zijn ervaren in de veelzijdigheid van de missionaire praktijk en zijn onderlegd in het onderwerp waarmee ze je komen toerusten. 

De Bapt. Gem. De Ark Assen faciliteert en beveelt deze cursus van harte aan.