Het Leger des Heils is op zoek naar pleegouders in Drenthe! 

Soms … is het nodig dat een kind tijdelijk in een ander gezin geplaatst moet worden, omdat de thuissituatie een gezonde ontwikkeling van het kind belemmert.
Soms … blijkt dat de plaatsing niet tijdelijk is, maar dat het kind permanent in een pleeggezin gaat opgroeien.
Altijd … zijn hier pleegouders voor nodig die ruimte in hun huis en hart hebben voor zo’n tijdelijke en/of permanente plaatsing.
Nu … zijn wij op zoek naar pleegouders in de provincie Drenthe!

Heeft u belangstelling om pleegouder bij het Leger des Heils te worden, dan nodigen wij u graag uit voor een informatieavond bij u in de buurt.
De eerstvolgenden zijn op 19 oktober en 16 november.
Kijk op onze website voor meer en actuele informatie:
www.legerdesheils.nl/noord/pleegouder-worden 

Voor meer informatie kunt u ook bellen met 050 – 3172 670.