Gereformeerde Ouderenhulp Assen

Uitgaande van: Geref. ver. voor hulpverlening aan bejaarden en eventueel gezinnen te Assen

De GOA verleent huishoudelijke hulp aan zelfstandig wonende ouderen, die lid zijn van de gereformeerde kerken te Assen, met de bedoeling hen in staat te stellen zich zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving te handhaven. Een eenvoudige vorm van hulpverlening, die voorziet in een behoefte.

We zijn dringend op zoek naar nieuwe hulpverleners c.q. reservehulpverleners!!!

Wil jij helpen?

Bij één van de onderstaande coördinatoren kun je je aanmelden of om meer informatie vragen!

mw Loeki de Boer-Hommes, Broeklaan 28, tel. 355181
mw Rina Janssens-Alons, Geerlanden 27, tel. 372493