Gereformeerde Ouderenhulp Assen


Uitgaande van: Geref. ver. voor hulpverlening aan bejaarden en eventueel gezinnen te Assen 

Aan alle leden van GOA,

Op donderdag 16 mei 2019 hoopt de vereniging haar jaarvergadering te houden.

Deze vergadering vindt plaats in De Kandelaar, Oude Molenstraat 20 te Assen en begint om 20.00 uur.

U bent van harte uitgenodigd bij de vergadering aanwezig te zijn.

De agenda kunt u opvragen bij de secretaris via email: secretaris.goa@gmail.com.

De financiële stukken liggen een kwartier voor aanvang van de vergadering ter inzage.

We ontmoeten u graag!

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van GOA

Janita Groen-Hommes

secretaris