eleos Een pastoraal gesprek bij psychische nood in een gezin

pastedGraphic.png

Graag nodigen wij u uit voor een ontmoetings- en toerustingsavond met ons team van Eleos Groningen en Assen. We gaan in gesprek over het raakvlak van pastoraat en hulpverlening en hoe we als kerk en ggz elkaar kunnen aanvullen.

Spreker Jetze Muurling heeft als pastoraal werker ervaring met psycho-pastoraat. Hij staat onder andere stil bij welke vragen je wel of juist niet zou moeten stellen in een gezin.  En hoe ga je om met loyaliteiten in het gezin?

Verder komen aan bod vragen als:

  • Wanneer stimuleert u om de huisarts ofggz in te schakelen?
  • Hoe wordt het geloofsaspect en het pastoraat betrokken in het behandelgesprek door een  hulpverlener van Eleos?
  • Welke vragen stelt u als pastoraat in geval van psycho-pastorale nood in het gezin?

Na de pauze zullen we in gesprek gaan aan de hand van een gezinscasus.  

Thema: Een pastoraal gesprek bij psychische nood in een gezin

Datum: 28 maart 2019 

Plaats: De Voorhof (Martin Luther Kingweg 50, 9403 PA Assen)

Tijdstip: 19:30 – 21:30 uur

Aanmelden: www.eleos.nl/pastoraat-assen

 

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met Ina Rottier, secretaresse, via e-mail (ina.rottier@eleos.nl) of telefoon (088-892 00 30 of 088-892 00 10). 

Met vriendelijke groet,

Namens team Eleos Assen, 

 Ingeborg Prins