Dankdaglezing door Paul van Geest

Op woensdag 7 november bent u hartelijk welkom bij de jaarlijkse Dankdaglezing, georganiseerd door de werkgroep Economie & Geloof. Spreker dit jaar is Prof. dr. Paul van Geest met als thema “onze eigen onvolmaaktheid als uitgangspunt voor een gezonde economie”. Hij zal daarbij ingaan op verbanden tussen theologie, zingevingsvragen en economische drijfveren. De lezing wordt gehouden in de Opstandingskerk, aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage in de onkosten wordt op prijs gesteld.

Paul van Geest is sinds 2007 hoogleraar Kerkgeschiedenis en Geschiedenis van de theologie aan Tilburg University. Per 1 januari 2018 is hij benoemd tot parttime hoogleraar Theologie en Economisch denken bij de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2014 werd hij verkozen tot theoloog van het jaar.

Contactpersoon: Gerard Schoep, T: 0592-345380 E: gerard.schoep@home.nl.