CURSUS PERSOONLIJKE VOORBEDE

Beste gemeenteleden,

“Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dank- gebeden voor hen worden uitgesproken” ( 1 Tim 2:1)

“Laat u bij het bidden leiden door de Heilige Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen” (Ef 6:18)

Bidden is belangrijk en een prachtige, verrijkende opdracht!

Vaak horen we  dat mensen zo veel weten over God, maar zo weinig merken dat Hij er is. En er is veel schroom om met elkaar te bidden. We merken dat we soms bang zijn voor fouten, hoogmoed en kritiek.

Om te groeien in het samen bidden, organiseren we met hulp van een team  van New Wine,  een gebedscursus. Heel praktisch gaan we  oefenen om ons (leren) open te stellen voor het werk van de Heilige Geest in onze gebeden voor en met elkaar. Er is ruimte om onze vragen, blokkades en drempels onder ogen te zien en  we oefenen om ze te leren hanteren. We doen dit op een bescheiden manier, het is mensenwerk onder invloed van de Geest.

Wat wordt er behandeld? 

Er is ruime aandacht voor de bijbelse basis van het gebed in al zijn facetten. Wat is de betekenis van het gebed en hoe ga je om met het gebed?

Wanneer en waar?

Vrijdagavond 17 november 19.30u- 22.00u in De Parel, Aletta Jacobsweg 78, Assen

Zaterdag 18 november 9.30u- 15.15u in Het Lichtpunt, De Boomgaard 7, Assen

Zaterdag 9 december 9.30u- 15.15u in Het Lichtpunt

Kosten:

€ 30,= Dit is inclusief cursusboekje en koffie, thee, fris en soep (voor de lunch zelf brood meenemen). Mocht het bedrag een probleem zijn, geef dit dan even aan, er valt altijd iets te regelen.

Wie?

Iedereen van Het Lichtpunt en ook andere kerken in Assen en omgeving worden geïnformeerd.

Opgave:

Per mail: gebedscursus@gkv-assen-kv.nl . Natuurlijk kan je ook via dit mailadres meer informatie inwinnen, of via tel. 06-42116008 (Loes van Campen) of 06-15877572 (Klaas Meijering).