Stukken voor het kerkblad kunnen de woensdag voordat het kerkblad uitkomt, tot 20.00 uur, gezonden worden aan gemeenteblad@gkv-assen-kv.nl. Het kerkblad komt elke 2 weken op zondag uit, kijk in het laatste kerkblad voor de eerstvolgende uitgave.

Stukken per mail (zaken die gemeentebreed gedragen worden, dus geen individuele acties) kunnen worden gestuurd naar gemeenteleden@gkv-assen-kv.nl. Het stuk wordt dan beoordeeld of het inderdaad per mail kan, of dat het meer geschikt is voor het kerkblad.

Stukken voor de beamer (zaken die gemeentebreed gedragen worden, dus geen
individuele acties, reclame voor politieke of sportevenementen etc.) kunnen worden
gestuurd naar info@gkvhetlichtpunt.nl.
De beheerder van dit mailadres beslist of zaken geschikt zijn voor de beamer. Bij twijfel overlegt de beheerder van dit mailadres met het DB, via Marjanne Baas meisses@zonnet.nl.

De beheerder stuurt zaken die op de beamer kunnen door naar het MMT. Dit dient voor vrijdagavond 18.00 uur te gebeuren.

Versie 21-09-2016 MB