Beamer- en mailbeleid gkv Het Lichtpunt 

Stukken voor het kerkblad kunnen de woensdag voordat het kerkblad uitkomt, tot

20.00 uur, gezonden worden aan gemeenteblad@gkv-assen-kv.nl. Het kerkblad

komt elke 2 weken op zondag uit, kijk in het laatste kerkblad voor de eerstvolgende

uitgave.

Stukken per mail (zaken die gemeentebreed gedragen worden, dus geen individuele

acties) kunnen worden gestuurd naar gemeenteleden@gkv-assen-kv.nl. Het stuk

wordt dan beoordeeld of het inderdaad per mail kan, of dat het meer geschikt is voor

het kerkblad.

Stukken voor de beamer en andere bijdragen tijdens de eredienst (zaken die gemeentebreed gedragen worden, dus geen individuele acties, reclame voor politieke of sportevenementen etc.) kunnen worden gestuurd naar eredienst@gkv-assen-kv.nl. De verzoeken dienen uiterlijk op de woensdag voorafgaand aan de eredienst te zijn ingediend op genoemd mailadres.

De beheerder van dit mailadres beslist of zaken voldoen aan de voorwaarden en ook of er ruimte is in de eredienst. Bij twijfel overlegt de beheerder van dit mailadres met het DB, via…

Versie 15-11-2017 MB