Gebedsgroep

Gebedsgroep

“Want de Heer houdt van zijn volk, Hij bemoedigt en bevestigt de mensen die zich aan Hem onderwerpen.” Psalm 149: 4.

We weten allemaal al lang dat God het fijn vindt dat we ons hart op Hem richten en met Hem communiceren. Hij roept ons daar ook toe op. Veel mensen in onze gemeente bidden dan ook , in de binnenkamer, in de gezinnen, binnen de kringen, in de kerk, in kleine groepjes voor de school etc.

Daarnaast willen we graag eenparig onze dank en gebeden voor God neer leggen en antwoorden van Hem verwachten. We hebben daarvoor (behalve in de zomermaanden) de woensdagavond gepland, van 19.15-20.15u in de soos van de kerk. We nodigen iedereen van harte uit om deel te nemen aan dit gebedsuur.

Je kunt meebidden met de verzoeken die binnen gekomen zijn, je kunt gebedspunten noemen en je kunt voor jezelf laten bidden.

Links achter in de kerk (gezien vanuit binnenkomst) staat een tafel met een brievenbus er op. Je kunt daar ook een gebedsverzoek in doen.

Je kunt ook om gebed vragen via de mail: gebed@gkv-assen-kv.nl . Je aanvraag komt dan binnen bij Klaas Meijering, Wouter Boven en Loes van Campen. Je kunt zelf de mate van vertrouwelijkheid aangeven in je mailtje. Weet dat er in ieder geval met je mee gebeden wordt.

Na de kerkdiensten is er ook gelegenheid om samen met iemand te bidden of om door te praten. Deze mensen zijn herkenbaar aan een badge. Achter in de kerk is een plekje gereserveerd voor dit doel, bij de tafel met de brievenbus.

Er kan door gebed veel veranderen in ons huis, onze straat/ wijk/stad/land/wereld. Doe mee om het verschil te maken… de Heer houdt van zijn volk, Hij bemoedigt en bevestigt de mensen die zich aan Hem onderwerpen.