Evelien Leijssenaar en Judith de Haan

Attestatie: 

In geval van aanvragen of inleveren van uw attestatie, kunt u contact leggen met het Kerkelijk Bureau. Dit kan via info@gkv-assen-kv.nl of schriftelijk via het adres dat vermeld staat op de website onder het kopje Kerkelijk Bureau.

Geboorte: 

Bij het doorgeven van de geboorte van uw kindje legt u contact met het Kerkelijk Bureau. Graag in dit mailbericht meteen de naam, geboortedatum en foto van de baby sturen. Ook eventuele bijzonderheden rondom de geboorte. Mailadres: info@gkv-assen-kv.nl.

Daarnaast het verzoek om contact te leggen met uw clusterouderling of predikant

Als het goed is, neemt de clusterouderling of predikant later contact met u op om een bezoek af te leggen en hierbij onder andere een gesprek te hebben over de doop. Dan zal ook de eerstvolgende datum voor de doopdienst worden genoemd.

-Indien u de kaart met aankondiging van de geboorte wilt laten plaatsen in het kerkgebouw, dan kunt u de kaart toesturen naar het adres van de kerk: Het Lichtpunt, De Boomgaard 7, 9408 JA Assen

Trouwen: 

Als u van plan bent om te trouwen, kunt u contact leggen met de pastorale raad via scriba: scriba.pastoraal@gkv-assen-kv.nl.

Wilt u de trouwdienst in ‘het Lichtpunt’ beleggen, dan dient u ook contact te leggen met het Kerkelijk Bureau. Dit kan via info@gkv-assen-kv.nl.

-Indien u de kaart met aankondiging van de bruiloft wilt laten plaatsen in het kerkgebouw, dan kunt u de kaart toesturen naar het adres van de kerk: Het Lichtpunt, De Boomgaard 7, 9408 JA Assen

Onttrekking: 

Wilt u zich onttrekken aan de gemeente, dan vragen wij u om dit in elk geval door te geven aan het Kerkelijk Bureau. Dit kan via info@gkv-assen-kv.nl of schriftelijk via het adres dat vermeld staat op de website onder het kopje Kerkelijk Bureau.

Verhuizing: 

Als u gaat verhuizen en wel lid blijft binnen onze gemeente, dan vragen wij u om de verhuizing door te geven aan het Kerkelijk Bureau via info@gkv-assen-kv.nl of schriftelijk via het adres dat vermeld staat op de website onder het kopje Kerkelijk Bureau.

Verzoek om voorbede tijdens eredienst: 

Dit kunt u aanvragen bij het secretariaat van de Pastorale Raad (voor zaterdagavond 18.00 uur melden) scriba.pastoraal@gkv-assen-kv.nl.

Inlichten van de gemeente: 

U kunt de gemeenteleden op de hoogte stellen van zaken via de Lichtbode,
via de beamer op zondag of via een mail. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:

Stukken voor het kerkblad kunnen de woensdag voordat het kerkblad uitkomt, tot
20.00 uur, gezonden worden aan gemeenteblad@gkv-assen-kv.nl. Het kerkblad
komt elke 2 weken op zondag uit, kijk in het laatste kerkblad voor de eerstvolgende
uitgave.

Stukken per mail (zaken die gemeentebreed gedragen worden, dus geen individuele
acties) kunnen worden gestuurd naar gemeenteleden@gkv-assen-kv.nl. Het stuk
wordt dan beoordeeld of het inderdaad per mail kan, of dat het meer geschikt is voor
het kerkblad.

Stukken voor de beamer en andere bijdragen tijdens de eredienst (zaken die gemeentebreed
gedragen worden, dus geen individuele acties, reclame voor politieke of sportevenementen etc.)
kunnen worden gestuurd naar eredienst@gkv-assen-kv.nl.
De verzoeken dienen uiterlijk op de woensdag voorafgaand aan de eredienst te zijn ingediend op genoemd mailadres.
De beheerder van dit mailadres beslist of zaken voldoen aan de voorwaarden en ook of er ruimte is in de eredienst.
Bij twijfel overlegt de beheerder van dit mailadres met het DB.