De Boomgaard 7
9408 JA Assen
Tel: 0592-356948

info@gkv-assen-kv.nl

Attestatie: 

In geval van aanvragen of inleveren van uw attestatie, kunt u contact leggen met het Kerkelijk Bureau. Dit kan via info@gkv-assen-kv.nl of schriftelijk via het adres dat vermeld staat op de website onder het kopje Kerkelijk Bureau.

Geboorte: 

Bij het doorgeven van de geboorte van uw kindje legt u contact met het Kerkelijk Bureau. Graag in dit mailbericht meteen de naam, geboortedatum en foto van de baby sturen. Ook eventuele bijzonderheden rondom de geboorte. Mailadres: info@gkv-assen-kv.nl.

Daarnaast het verzoek om contact te leggen met uw clusterouderling of predikant

Als het goed is, neemt de clusterouderling of predikant later contact met u op om een bezoek af te leggen en hierbij onder andere een gesprek te hebben over de doop. Dan zal ook de eerstvolgende datum voor de doopdienst worden genoemd.

-Indien u de kaart met aankondiging van de geboorte wilt laten plaatsen in het kerkgebouw, dan kunt u de kaart toesturen naar het adres van de kerk: Het Lichtpunt, De Boomgaard 7, 9408 JA Assen

Trouwen: 

Als u van plan bent om te trouwen, kunt u contact leggen met de pastorale raad via scriba: scriba.pastoraal@gkv-assen-kv.nl.

Wilt u de trouwdienst in ‘het Lichtpunt’ beleggen, dan dient u ook contact te leggen met het Kerkelijk Bureau. Dit kan via info@gkv-assen-kv.nl.

-Indien u de kaart met aankondiging van de bruiloft wilt laten plaatsen in het kerkgebouw, dan kunt u de kaart toesturen naar het adres van de kerk: Het Lichtpunt, De Boomgaard 7, 9408 JA Assen

Onttrekking: 

Wilt u zich onttrekken aan de gemeente, dan vragen wij u om dit in elk geval door te geven aan het Kerkelijk Bureau. Dit kan via info@gkv-assen-kv.nl of schriftelijk via het adres dat vermeld staat op de website onder het kopje Kerkelijk Bureau.

Verhuizing: 

Als u gaat verhuizen en wel lid blijft binnen onze gemeente, dan vragen wij u om de verhuizing door te geven aan het Kerkelijk Bureau via info@gkv-assen-kv.nl of schriftelijk via het adres dat vermeld staat op de website onder het kopje Kerkelijk Bureau.

Verzoek om voorbede tijdens eredienst: 

Dit kunt u aanvragen bij het secretariaat van de Pastorale Raad (voor zaterdagavond 18.00 uur melden) scriba.pastoraal@gkv-assen-kv.nl.

Inlichten van de gemeente: 

U kunt de gemeenteleden op de hoogte stellen van zaken via de Lichtbode, via de beamer op zondag of via een mail. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:

Stukken per mail (zaken die gemeentebreed gedragen worden, dus geen individuele acties) kunnen worden gestuurd naar gemeenteleden@gkv-assen-kv.nl. Het stuk wordt dan beoordeeld of het inderdaad per mail kan, of dat het meer geschikt is voor het kerkblad.

Stukken voor het kerkblad kunnen de woensdag voordat het kerkblad uitkomt, tot 20.00 uur, gezonden worden aan gemeenteblad@gkv-assen-kv.nl. Het kerkblad komt elke 2 weken op zondag uit, kijk in het laatste kerkblad voor de eerstvolgende uitgave.

Stukken voor de beamer (zaken die gemeentebreed gedragen worden, dus geen

individuele acties, reclame voor politieke of sportevenementen etc.) kunnen worden

gestuurd naar info@gkv-assen-kv.nl. De beheerder van dit mailadres beslist of zaken geschikt zijn voor de beamer. Bij twijfel overlegt de beheerder van dit mailadres met het DB.